20101002101437912.jpg  

 

                                       

    

                                               

 

                                   詞曲:蕭進惠

                                   原唱: 董育君   翻唱: 海棠                                   感謝你乎我愛過

                                   乎我心痛也這多

                                   恨我自己袂覺醒

                                   無資格會凍講後悔

                                   我恨我無控制

                                   感情乎你拿去賣

                                   一粒心治風中飛哮歸暝


                                   我會流著目屎治這坐

                                   等你返來講拍謝

                                   乎你知影一個人有多歹過

                                   我會一天寫著一張批

                                   叫你返來講後悔

                                   我要叫你騙我的話攏收回

 

 

 

創作者介紹
創作者 海棠 的頭像
海棠

吟唱.海棠

海棠 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()